Anna ääni lapselle

11.01.2023

Olen sydämelläni ANNA ÄÄNI LAPSELLE -ehdokas eduskuntavaaleissa 2023. Kyseessä on Lastensuojelun keskusliiton kampanja, jolla halutaan edistää lasten hyvinvointia edistäviä teemoja ja tekoja. Lasten ja perheiden asiat ovat olleet koko poliittisen toimintani keskiössä aina. Koen, että minulla on asiantuntemusta ja näkemystä vaikuttaa lasten ja perheiden puolesta.

LUPAAN TURVATA TOIMILLANI LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA- Varmistan riittävät resurssit lasten ja nuorten palveluihin, harrastamiseen sekä matalan kynnyksen tukeen.- Näytän lapsille ja nuorille hyvää esimerkkiä omalla toiminnallani ja kielenkäytölläni.- Vastustan vihapuhetta ja syrjintää.- Takaan jokaiselle lapselle tulevaisuutta turvaavan opinpolun sekä riittävän oppimisen tuen.- Kiinnitän huomiota erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten asemaan: Huolehdin siitä, että esimerkiksi vammaisten lasten, maahanmuuttajalasten ja sateenkaarinuorten sekä erilaista perheistä ja taustoista tulevien lasten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.- Tuen työn ja perheen yhteensovittamista tukevia ratkaisuja.

LUPAAN HUOMIOIDA LAPSEN OIKEUDET PÄÄTÖKSENTEOSSANI- Muistan lapsivaikutusten arvioinnin päätöksentekoprosesseissa.- Tutustun lapsibudjetoinnin periaatteisiin.- Varmistan, että lapsia koskevissa päätöksissä selvitetään ja otetaan huomioon lasten ja nuorten näkemykset.- Turvaan lasten ja nuorten hyvinvointia pitkäjänteisillä rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten esimerkiksi kansallisen lapsistrategian toimeenpanon resursoinnilla.- Varmistan, että lapsiperheiden palvelut toimivat kunnissa ja hyvinvointialueilla.- Tuen toimillani järjestöjen toteuttamaa perheiden lähitukea.

LUPAAN VAHVISTAA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN USKOA TULEVAISUUTEEN- Järjestän itselleni aikaa ja tilaisuuksia keskustella lasten ja nuorten kanssa.- Huolehdin lapsiperheiden taloudellisesta kantokyvystä ja puolustan lapsiperhe-etuuksien ostovoimaa.- Etsin tehokkaita keinoja ylisukupolvisen syrjäytymisen ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseen.- Turvaan perheiden voimavaroja riittävillä palveluilla, korvauksilla ja etuuksilla.- Huomioin tehtävien ja jo tehtyjen päätösten yhteisvaikutukset lapsiperheiden toimeentuloon.- Sitoudun kuuntelemaan lasten ja nuorten huolta ilmastosta ja huolehtimaan osaltani maapallon kantokyvystä seuraavia sukupolvia varten.

Seuraa: www.lskl.fi/aanilapselle @aanilapselle

Hannele Saari - Poliittinen blogi
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!