Back to basics - perusasioiden äärelle

21.02.2023

On järjetöntä, että varhaiskasvatuksen opettajan aika kuluu kurahousuja pestessä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on pulaa. Koulutuspaikkoja tulee lisätä, palkkaa korottaa ja työhyvinvointia kehittää. Päiväkotiapulaisten palauttaminen varhaiskasvatukseen olisi tarpeen. Näin pedagogisesti koulutettu henkilöstö pystyy keskittymään perustehtäväänsä; lasten varhaiskasvatukseen ja tuen suunnitelmien toteuttamiseen. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää riittävää henkilöstöä, pieniä ryhmiä ja turvallisia tiloja. On järkevää antaa pedagogisesti koulutetun opettajan toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelmaa.


On järjetöntä, että pienet koululaiset viettävät monta tuntia päivässä isossa ryhmässä. Erilaiset aistiyliherkkyydet ja keskittymisen haasteet ovat lisääntyneet. Isossa tilassa ja ryhmässä työskentely kuormittaa ja ongelmat kerrostuvat. Riittävän pieni ryhmäkoko palvelee jokaista lasta ja aikuista. Se olisi riittävä tuki suurimmalle osalle oppilaista. On järkevää asettaa ryhmäkoolle lakisääteinen yläraja.


On järjetöntä käyttää inkluusiota säästökeinona. Erityisoppilaat eivät voi opiskella suurissa yleisopetuksen luokissa, jos tukitoimista ei huolehdita. Oppilaiden tarpeisiin on vastattava tasapuolisesti. Erityisopettajan ja oppilashuollon tuki pitää taata koko koulupolun ajan, aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintojen päättymiseen saakka. Joustava ja yksilöllinen koulupolun alku antaisi aikaa lapsen luontaiselle kypsymiselle ja kasvulle. On järkevää lisätä samanaikaisopettajuutta, jolloin yksilöllinen tuki on helpommin järjestettävissä.

On järjetöntä, että opettajan aika menee kaikkeen muuhun kuin opettamiseen. Jatkuvat uudistukset ja lyhytkestoiset hankkeet kuluttavat voimavaroja ja vievät kohtuuttomasti aikaa. On järkevää turvata työrauha ja kiireetön perustaitojen oppiminen.


KD Hämeen opettajaehdokkaat

Hannele Saari , KM, luokanopettaja, Riihimäki

Piia Aitto-oja, KM, luokanopettaja, Janakkala

 Susanna Peltonen, KM erityisopettaja, TammelaHannele Saari - Poliittinen blogi
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!