Hallitusohjelmasta lyhyesti

19.06.2023

Hallitusohjelma on ollut julki muutaman päivän. On luonnollista, että keskustelu käy vilkkaana puolesta ja vastaan. Monia asioita ihmetellään, kritisoidaan, mutta myös kiitetään. Kun tavoitellaan merkittävää suunnanmuutosta maamme talouden tilaan, se tarkoittaa vääjäämättä muutoksia totuttuun. Tämä hallituspohja ei tietenkään halua kurjistaa kaikkein heikoimpien arkea, kuten oppositio väittää. On huomioitava, että jos muutoksia ei tehdä nyt, vaarantuu myös tulevaisuuden hyvinvointimme ja velkaannumme yhä lisää. En suinkaan väitä olevani talouden ekspertti, mutta tällainen tilannekuva minulle on vahvasti syntynyt. Hyvinvointia ei voi rakentaa velaksi ja meidän tulee saada mahdollisimman moni rakentamaan tätä maata työnteolla, kykyjensä mukaan. 

Koulutussektori ei onneksi joudu isojen leikkausten alle, sillä tulevaisuus rakentuu osaamiselle. Oppimistulokset tulee saada takaisin kasvu-uralle ja perusasioihin on satsattava. Olin mukana Osaava Suomi- reformipöydässä, joka käsitteli näitä sisältöjä. 

Tässä lyhyesti tavoitteita otsikkotasolla, joita asetettiin hallituskaudelle:

- Varhaiskasvatuksen laatu paranee

- Suomalaisten oppimistulokset ja koulutustaso nousevat

- Perustaitojen osaaminen vahvistuu ja jokainen saavuttaa peruskoulusta riittävät perustiedot

- Sivistys luo edellytyksiä talouden kasvulle

- Koulutus vastaa paremmin työelämän tarpeisiin ja vähentää kohtaanto-ongelmaa

- Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee

- Kaiken ikäiset suomalaiset liikkuvat enemmän.

Kolme esi- ja perusopetusta koskevaa kirjausta hallitusohjelmakirjausta, joista olen itse erityisen tyytyväinen :

 - Tulevaisuudessa on keskityttävä perustaitojen ja -valmiuksien parantamiseen ja siirryttävä vakaaseen perusrahoitukseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot toisen asteen opintoihin. Oppilailla ja opettajilla on oltava työrauha keskittyä oppimiseen ja opettamiseen.

 - Hallitus käynnistää laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyön peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi. 

- Hallitus uudistaa kolmiportaista tukea koskevan lainsäädännön siten, että tavoitteena on turvata riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tuen muodot ovat valtakunnallisesti yhtenäiset, selkeät ja monipuoliset. Tarpeellinen pienryhmäopetus sekä erityisluokissa annettava opetus on myös mahdollista. Huolehditaan erityisopettajien riittävistä koulutusmääristä. Voit lukea ohjelman kokonaisuudessaan osoitteessa: file:///C:/Users/35840/Downloads/neuvottelutulos-hallitusohjelmasta-16-06-2023.pdf

Kuva otettu pari kesää sitten Napialan koulumuseossa.

Hannele Saari - Poliittinen blogi
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!