Joulukalenterin 14. luukku

14.12.2022

Joulukuun 12. päivä julkistettiin Lapsibarometri vuosimallia 2022.
Lapsibarometri on vuodesta 2016 lähtien vuorovuosittain toteutettu 6-7-vuotiaiden Suomessa asuvien lasten näkemyksiä kartoittava tutkimussarja. Lapsibarometri 2022 perustuu 404 lapsen puhelinhaastatteluun, ja sen teemana on turvallisuus. Vuoden 2022 Lapsibarometrissa selvitetään, mitä turvallisuus merkitsee 6-7-vuotiaille lapsille, millaiset asiat lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta ja millaiset asiat vähentävät sitä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin lapsille kohdennetuilla puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joihin haastattelurunko laadittiin lasten tapaamisen pohjalta. Tapaamisessa lasten kanssa keskusteltiin turvallisuudesta. Tapaamisen perusteella tutkimuksen teemoiksi muodostuivat turvallisuutta edistävät asiat, turvallisuuden kokeminen eri ympäristöissä, turvattomuuden kokemukset, turvallisuuden määritelmä ja lasten kokemukset haastattelusta.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että on tärkeää selvittää lasten näkemyksiä turvallisuudesta eri tilanteissa ja ympäristöissä. Lasten näkemysten selvittäminen on osa lapsivaikutusten arviointia, joka tulisi toteuttaa aina päätöksiä tehtäessä ja esimerkiksi asuinympäristöjä ja lapsille tärkeitä paikkoja, kuten päiväkodin tai koulun piha-alueita, valaistusta, leikkipuistoja ja muita vapaa-ajan paikkoja suunniteltaessa. Toinen tapa lisätä lasten turvallisuuden tunnetta on keskustella siitä nykyistä enemmän lasten kanssa. On tärkeää, että lasten pelkoja ei vähätellä, vaan lasten tunteita pyritään ymmärtämään ja sanallistamaan yhdessä lasten kanssa. Tämän Lapsibarometrin perusteella kaikkein tärkein turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta edistävä tekijä lasten elämässä onkin läheiset ihmiset. Kavereiden läsnäolo ja vanhemmilta saatu hellyys ja huolenpito antavat turvaa silloinkin, kun pelottaa.

Yhteiskunnan tulee tukea perheitä ja vanhemmuutta, jotta lapset saavat kokea turvallisuutta läheistensä kanssa. Myös satsaukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kannattavat, jotta lapsilla on arjessa hyvä ja turvallinen olla.

Hannele Saari - Poliittinen blogi
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!