Hämeen Sanomat 22.11.2022: Omaishoidontuki on säädettävä verovapaaksi

22.11.2022
Omaishoitajat ansaitsevat tukea ja kiitosta

Omaishoito on usein se inhimillisin ja kustannustehokkain muoto vastata ikäihmisten hoidontarpeeseen. Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään. Hoidettava ei selviytyisi arjestaan omatoimisesti sairaudesta, vammaisuudesta tai korkeasta iästä johtuen. Omaishoitajien tärkeää ja kuormittavaa työtä ei saa pitää itsestäänselvyytenä. 

Omaishoitamisesta voi saada omaishoidon tukea. Tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki on tällä hetkellä saajalleen veronalaista tuloa ja sen määrä riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Kristillisdemokraatit ovat sitä mieltä, että omaishoidon tuki on säädettävä verovapaaksi. Myös tuen kriteerit on yhtenäistettävä niin hyvinvointialueella kuin myös valtakunnallisesti, ja tuen tasoa on nostettava. 

Hoitajien jaksamista on tuettava vapaapäivillä, maksuttomilla terveystarkastuksilla, paikallisesti soveltuvilla maksuttomilla palveluilla ja yksilöllisellä tuella. On myös helpotettava työnteon yhdistämistä omaishoitoon. 

Omaishoitajan kuukausittaiset vapaapäivät eivät välttämättä toteudu, koska hoidettava ei aina pääse edes satunnaisesti hoivakotiin. Perhehoitoa olisi hyvä lisätä omaishoidettavien intervallijaksojen hoitomuodoksi. Omaishoitajille on korkea kynnys laittaa hoitamansa läheinen varahoitoon. Siksi intervallipaikkojen tulee olla sellaisia, joihin läheisensä voi hyvillä mielin luovuttaa. 

Moni omaishoitaja on itsekin ikääntynyt toimiessaan puolisonsa hoitajana. Olemme tilanteessa, jossa omaishoidettavat ovat yhä vaikeammin hoidettavia. Omaishoitaja saattaa nukkua yönsä huonosti herätessään jokaiseen rapsahdukseen pelätessään hoidettavansa kaatuvan tai olevan lähdössä ulos. Päivällä ollaan hälytysvalmiudessa koko ajan. 

Omaa läheistään hoitava väsyy itse, ellei hänestä ja hänen hyvinvoinnistaan pidetä huolta. Hoitajan on myös osattava myöntää kun oma kyky huolehtia omaishoidettavastaan heikentyy. Hoidettavan on päästävä tarpeen vaatiessa hoivakotiin nopeastikin. Muutoin meillä on yhden hoidettavan sijasta on kaksi hoidettavaa

On tärkeää huomioida omaishoitajien jaksaminen kun hyvinvointialueellamme päätetään esimerkiksi päivätoiminnasta. Päivätoiminta on monelle omaishoitajalle elinehto. Jos hoidettava pääsee päivätoimintaan esimerkiksi 2-3 krt/ viikossa, se vaikuttaa hoitajan jaksamiseen, eikä akuuttia tehostetun palveluasumisen tarvetta synny. Jos päivätoiminta ei-lakisääteisenä toimintana poistetaan, saattaa moni omaishoidettava siirtyä tehostettuun asumiseen. Tämä on luonnollisesti huomattavasti kalliimpi ratkaisu. 

Kuulemani mukaan on myös tarvetta omaishoidettavien omalle ystäväpalvelulle. On omaishoitajia, jotka voivat jättää hoidettavansa enintään 15 minuutiksi yksin kotiin. Silloin ei ole mitään mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi omaishoitajien tapaamiseen, jotka kestävät 1,5 tuntia. Tapaamiset voimannuttavat hoitajia ja ystävän vierailu virkistää myös omaishoidettavaa.   

Hyvää Omaishoidon viikkoa kaikille omaishoitajille. Olette kiitoksen arvoisia. 

Hannele Saari
aluevaltuutettu (kd)
Hannele Saari - Poliittinen blogi
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!